Jedan odgovor na pitanje “Šta je Islam?”.

Islam je vjera sa najviše predrasuda, stereotipa, i hejtera. Niko se ne raspitiva, odmah je osuđuju. Sinonim je za terorizam i nasilje. Onoga trenutka kada pogledaš ispod te kore obrasle lažima, možeš uvidjeti da Islam zagovara sve prave vrijednosti u životu. Ono što je najcjenjenije, moralno i duhovno, u islamu se nalazi u prvim redovima. Svaki imerativ, i svaka zabrana ima svrhu. A ona se zove “čovjekovo bolje”.

Komentariši